Destinace ŠMF 2015

Jaká je tvá destinace? Kam míříš?
Chceš se v létě dobře bavit?
Chceš poznat nové a pozdravit staré přátele?
Chceš si ujasnit, jaký život bys chtěl(a) prožít?
Chceš si udělat čas sám na sebe?

Destinace je prázdninová akce pro zhruba středoškoláky, které zaujala většina otázek výše. Je to příležitost prožít týden s inspirujícími lidmi. Těšit se můžeš na množství her a zábavných aktivit jakožto i na čas strávený dle své libovůle mafií, šarádami či s kytarou. Navštívíme přírodní zajímavosti v okolí, bude táborák a pravděpodobně i koupání. Skrze metodu zážitkové pedagogiky Ti zprostředkujeme možnost zamyšlení se nad svojí přítomností a budoucností.

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich